ahec szponzorok

Danubia Patent & Law Office

monarchia matt international

KÜRT Co. Information Management

Adknowledge

TopDentist

The Metamorphosis Group

Euro Puppy

ActiveMedia Online Marketing Services

 


KÜldetÉs

Az Amerikai Magyar Cégvezetők Köre (AHEC) az Amerikában élő magyarok üzleti kapcsolatainak ösztönzése céljából jött létre. Különböző programokon keresztül segíti az egymásközti, valamint a világ egyéb részein élő magyarokkal és vállalatvezetőkkel való kapcsolatépítést. Az AHEC törekszik továbbá az amerikai-magyar üzleti kapcsolatok kölcsönös fejlesztésére, erősítésére.

98 éve, 1907-ben, július 17-én jegyezték be a 211 várost, templomot és egyesületet egybefogó Amerikai Magyar Szövetséget, mely elsö nyilatkozatában kimondotta:

"mi, Amerika egy millió magyarja, nem csak hogy követeljük, de keresztül is visszük azt, hogy Magyarország népének ugyanabban a szabadságban , ugyanabban az igazságban, ugyanabban a jólétben legyen része, mint amely szabadság és jólét abban az Amerikában van, amelynek lakosai, polgárai vagyunk...."

Korányi Tihamér, elnök

Iratott a magyar nemzet második legnagyobb városában, Clevelandban

AHEC Hírek

2013 március 24. - Külföldön élő magyar állampolgárokat érintő jogszabályváltozás

Kedves Olvasó!

Alábbiakban hivatalos tájékoztató a külföldön élő magyar állampolgárokat érintő március elsejei jogszabályváltozásokról. Hírlevelünkben ezeket rendszeresen közöljük, valamint országra szabott leveleinkben bemutatjuk a helyi magyar közösségeket, szolgáltatásokat, éttermeket, programokat - az alábbi linkre kattintva íratkozz fel Te is: http://www.magyaronline.net/hirlevel/

Magyar konzul a külföldi magyarokat érintő március elsejei jogszabályváltoztatásról.

1., Március 1-jén módosult a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI törvény. A módosítás nem tartalmaz új kötelezettséget. A magyar állampolgárok külföldre távozásakor kötelező kijelentkezését 19 éve hatályos szabály tartalmazza. Március 1-je előtt azoknak, akik ideiglenesen, 3 hónapot meghaladóan költöztek külföldre, kötelezően be kellett jelenteniük a három hónapon túli ideiglenes külföldi tartózkodást, azoknak pedig, akik a végleges külföldi letelepedés szándékával hagyták el az országot, a külföldi letelepedést. Ezek a szabályok közel 20 éve élnek.

2., Március 1-jén az változott, hogy megszűnt az ideiglenes külföldi tartózkodás bejelentési kötelezettsége, vagyis a rémhírekkel ellentétben nemhogy új kötelezettség keletkezett, hanem pont ellenkezőleg, egy eddig meglévőt töröltek el, s ezután már csak a végleges külföldi letelepedést kell bejelenteni. A jogszabály úgy fogalmaz, hogy a „…polgárnak azt a tényt, hogy Magyarország területét a külföldi letelepedés szándékával elhagyja, bármely járási hivatalnál vagy a konzuli tisztviselőnél” be kell jelentenie. A jogszabály nem határoz meg határidőt és időtartamot. A lényeg az állampolgár szándékán van, tehát az állampolgár döntése az, hogy külföldi letelepedés céljából hagyja el az országot, vagy sem. Ha a szándéka a letelepedésre irányul, akkor terheli bejelentési kötelezettség. Nincs a jogszabályban időbeli határ arra, hogy mikortól számít a távozás külföldi letelepedésnek. Ez az állampolgár belátására van bízva. A szándék számít, nem az időtartam.

3., Aki korábban bejelentette az ideiglenes külföldi tartózkodását, annak nem kell semmit tennie. Csak akkor van dolga, ha most úgy dönt, hogy a végleges letelepedést is bejelenti.

4., A törvény nem tartalmaz szankciót. Azonban következmény lehet, hogy például a kiskorú gyermek esetében ha nem jelentették be a távozást, akkor a gyermeket iskolaköteles kora elérésekor a gyámhivatal keresni fogja, hogy az iskoláztatási kötelezettséget teljesítették-e a szülők.

5., Ha valaki kiskorú gyermeke külföldi letelepedését szeretné bejelenteni, kell a magyarországi lakóhely szerinti gyámhivatal jóváhagyása. Ez a gyermek érdekében történik, az a cél, hogy bizonyos legyen benne a magyar hatóság, hogy a gyermek fejlődése és iskoláztatása biztosítva lesz. Ez sem új kötelezettség, nagyon régóta így van.

6., A végleges külföldi letelepedéskor a személyi igazolványt és a lakcímkártyát le kell adni. Ezt követően útlevéllel tudja magát az állampolgár igazolni, lakcímkártyát pedig újat fog kapni, amely azt tartalmazza, hogy "külföldön élő magyar állampolgár", pontos lakcímet nem. A lakcímkártya kiállítására az állampolgár érdekében kerül sor, azért, hogy ha például Magyarországon ügyet intéz, akkor az útlevele mellett igazolni tudja, hogy külföldön él (például banki ügyintézésnél), valamint akkor is egyszerűbbé teszi a későbbi útlevél eljárást, ha esetleg akkor kérelmezi a magyar állampolgár az új útlevelét, amikor a régi már lejárt.

7., A magyar állampolgárokat, ha külföldre költöznek, háromféle bejelentési kötelezettség terheli:
- lakcímnyilvántartás – ez abban az esetben, ha külföldi letelepedés szándékával hagyja el az országot (lásd előző pontok)
- TB (társadalombiztosítás) szervek felé – minden esetben, ha 3 hónapon túli időtartamra történik a távozás és Magyarországon megszűnik a járulék fizetés (például már nem munkavállaló az állampolgár) – ilyenkor külföldön fizet társadalombiztosítást az állampolgár
- NAV (adóhivatal) felé – minden esetben, ha 3 hónapon túli külföldi tartózkodás (munkavállalás, vállalkozás stb.) céljából elhagyja az állampolgár az országot
A bejelentési kötelezettségek közül az elsőt lehet a konzulátuson is, míg a másik kettőt csak a két hatóságnál intézni. A bejelentési kötelezettségekről a honlapunkon ( www.mfa.gov.hu/emb/london ) a „Munkavállalás és huzamos tartózkodás az Egyesült Királyságban” részen belül szerepel egy rövid összefoglaló, valamint a konzuli ügyek között a konzulátuson intézhető lakcím bejelentési eljárás leírása is.

Fontos hangsúlyozni, hogy a TB és az adóhivatal felé a bejelentési kötelezettség szintén nem most keletkezett, hanem nagyon régóta élő, évtizedes szabály. Ezek közül a társadalombiztosítási kötelezettség elmulasztása azzal a következménnyel jár, hogy az állampolgárt folyamatosan terheli a biztosítás fizetési kötelezettség (jelenleg kb. 6.600 Ft/hó), amelyet a hatóság legfeljebb öt évre visszamenőleg bármikor követelhet. A TB és NAV eljárások ügyében a konzulátusnak nincs hatásköre, így ennél, illetve a honlapunkon szereplőnél részletesebb tájékoztatást sem tudunk adni.

Tisztelettel,

dr. Riskó Nagy László
vezető konzul

dr. László Riskó Nagy
Head of Consulate
Embassy of Hungary
35 Eaton Place – London SW1X 8BY
Tel: (020) 7235 5218
Fax: (020) 7235 8630

 

2013 március 9. - Meghívó a Washingtoni Amerikai Magyar Szövetség 1848-as szabadságharc emlékérerendezett ünnepélyére!

2013 március 9-én d.u. 3:00 órakor
Chapel, Wesley Theological Seminary
4500 Massachusetts Avenue, Washington, D.C. 

Műsor

 • Műsorvezető --   Bagdy Zoltán
 • Amerikai és Magyar Himnusz - Énekli az ünneplő közönség   Bryan Dawson   és   Xitalli   Erzsébet Dawson   vezetésével
 • Ima -   Nt. Peleskey Miklós
 • Köszöntő -   Szörényi András , a Magyar Nagykövetség Első Titkára
 • Petőfi Sándor: Nemzeti Dal --   Hargitai Anna   LŐV
 • "Reflections" --   ifj. Koszorús Ferenc, az Amerikai Magyar Szövetség Elnöke
 • Zongora szóló --   Boone Isabelle   KŐV
 • Petőfi Sándor: Csatadal --   Boone Alexander   fiúcserkész
 • Weöres Sándor: Megy az úton a katona --   Boone William   kiscserkész
 • Ünnepi beszéd -   Várallyay Gyula
 • "Kossuth dalok" - A cserkészek vezetésével énekli az ünneplő közönség
 • Zárószó --   Nt.   Mayer Judit

Adományokat a műsorunkkal kapcsolatos kiadások fedezésére köszönettel fogadunk.

http://www.americanhungarianfederation.org/news_kossuth_1848.htm

 

2012 october 6. - MAGYAR MÉRFÖLDKÖVEK a tudomány felé vezető úton

vitéz Hamvas J. József
A Rákóczi Alapítványnak a második ezeregyszázéves évfordulóra készült munkája
1996
Kivonatok

Mikor több mint negyven évvel ezelőtt először kezdtem gyűjteni ezt az anyagot és felfedeztem mérhetetlen, majdnem kimeríthetetlen gazdagságát, boldogság és lelkesedés ragadott magával. E lázas munka közepette elhatároztam, hogy e bő kincset meg kell osztanom a magyar fiatalsággal és a világgal.

Kezdetként képzeljük el, hogy a tudomány hosszú országútját egy időgép segítségével járjuk be, melynek lámpáival csak a magyar mérföldköveket világítjuk meg.

Nézzük csak! Mi lehet ez a négykerekű, acélrugókon függő jármű? Ez az acélrugós jármű eredetileg a Komárom megyei Kócs faluból jött, ami megmagyarázza nevét: Kócsi. E 14. századbeli szó az alapja a német Kutsche , az angol coach kocsit jelentő szónak. Itt ugyancsak meg kell jegyeznünk azt, hogy magyar lovasok ajándékozták meg a világot a kengyellel. A kovászos kenyér is magyar találmány. Magyar lovasok kenyere volt, akik ezt vitték magukkal a szárított és porrá tört hússal együtt katonai útjaikon. Az Encyclopaedia Britannica szerint a rézfeldolgozás is magyar találmány.

Részletek >>>

2012 március 21. - Matematikai Nobel-díj" Szemerédi Endre akadémikusnak

Magyar kutató kapta a matematikusok Nobel-díjának tartott Abel-díjat - jelentették be ma 12 órakor Oslóban. Szemerédi Endre matematikus, a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézetének professzora részesül idén a rangos elismerésben, amelyet minden évben a világ legkiemelkedőbb matematikusai közül egynek ítélnek oda. A kitüntetés a világhírű magyar matematikai kutatás kiválóságának elismerése is egyben .

 

2011 december 12. - Magyar Diszlexia Alapítvány

Tisztelt AHEC tagok,

Engedjék meg, hogy ismeretlenül igénybe vegyem türelmüket.Mikó F. László vagyok, a Magyar Diszlexia Alapítvány Kuratóriumának elnöke.
Tanácsot és egyben segítséget szeretnék kérni Önöktől.
Alapítványunk egy nagyon fontos kutatását alapítványunk forráshiánya miatt nem tudjuk tovább finanszírozni.
Magyarország jelenlegi gazdasági helyzete miatt lehetetlen támogatókat találnunk idehaza.
Ezért fordulunk határon túl élő, ott az üzleti vagy magán szférában sikeres Honfitársainkhoz.
Kérem, olvassák el mellékelt levelünket és amennyiben lehetősége van rá,
Továbbítsa azt azoknak, akik Ön szerint segítségünkre lehetnek.

Munkájukhoz jó egészséget kívánva üdvözli,

Mikó F. László
Magyar Diszlexia Alapítvány
kuratóriumi elnöke

 

2011. november 11. - Team Puli Space Gödöllőn - magyar űrrobotot a Holdra!

Meghívó

Tisztelt Horváth László!


A Puli csapata, támogatóinak segítségével, szépen halad a Google Lunar X PRIZE versenyében. Ebben a  nemzetközi megmérettetésben csapatunk 16 ország további 25 résztvevoje mellett egyetlen magyar indulóként vesz részt, és jelenleg a középmezonyben van. A versenyben egy holdjárót kell megépíteni és a Holdra eljuttatni. A holdjárónak a versenykiírásban meghatározott feladatokat el kell végeznie, hogy elnyerhesse a 20 millió dolláros fodíjat. Mindezt magánerobol, állami támogatások nélkül kell megvalósítani!

Jelenleg már a prototípus elkészítésén, valamint a teszteléséhez szükséges "holdtáj" kialakításán dolgozunk: földi körülmények között modellezzük a holdfelszínt, amelyhez - a Gödölloi Üzleti Park felajánlásának köszönhetoen - immár egy egész szerelocsarnok áll rendelkezésünkre, amit a napokban nyitunk meg.

Tisztelettel meghívom Önt és közeli munkatársait a Puli életében mérföldkonek számító eseményre. Az állófogadással egybekötött projektbemutató

2011. november 11-én (pénteken) 15 órakor

kezdodik, a Gödölloi Üzleti Park foépületében. Cím: 2100 Gödöllo, Pattantyús Ábrahám krt. 2. Infó: http://www.gip.hu


Program:

 • Köszönto - Farkas Bertalan, kutatóurhajós (felkérés alatt)
 • Videóköszönto - Alexandra Hall, Senior Director, Google Lunar X PRIZE
 • Hogyan jut fel a Puli a Holdra? Projektbeszámoló. - Dr. Pacher Tibor , a Puli Csapat alapítója és vezetoje
 • Meglepetés-eloadás

Ajándék:
A Galaktika kiadója - a kezdetektol a Puli média partnere és támogatója -  minden vendégünknek Winston Churchill: Savrola c. muvét ajándékozza, a Nobel-díjas klasszikusok c. sorozat nyitó kötetét. Köszönjük!

Eddigi támogatóinknak nagy köszönet, minden eronkkel azon vagyunk, hogy a belénk vetett bizalmat megszolgáljuk, és a további támogatásukat kiérdemeljük.

Szeretnénk, ha minél több magyar ember és cég azonosulna céljainkkal, hogy széleskör u összefogással egy igazi sikerprojektet tudhassunk a magunkénak!
Ehhez kérjük az Ön segítségét - akár magánemberként, akár cégének képviseletében. Legyen Ön vagy cége is a Puli támogatója és partnere napjaink legizgalmasabb nemzetközi versenyében!
 
Köszönettel és üdvözlettel,

Dr. Pacher Tibor
a Puli Csapat alapítója és vezetoje és a Puli Space Technologies vezérigazgatója

Kérdés esetén szívesen állunk rendelkezésére a következo telefonszámon: 20/328-2464
Kérem, hogy részvételi szándékát legkésobb november 9-ig az alábbi e-mail címen jelezni szíveskedjék: tibor.pacher@pulispace.com
Lehetoség szerint küldje tovább ezt a meghívót mindazoknak, akikrol Ön is úgy gondolja, hogy támogatónkká, partnerünkké válhatnak!
 

Projektünkrol nagyon jó bevezetést ad egy nemrégen az Index címlapján is megjelent cikk, olvassa el!
http://index.hu/tudomany/urkutatas/2011/10/02/kis_lepesekkel_halad_a_magyar_hold-misszio/

2009. október 13-14. - Internet Hungary Konferencia

Drága Barátaim,

Nagyon kiváló konferencia volt idén is az Internet Hungary - és pontosan idézett az újságiro, ami hab a tortán.

Őszinte barátsággal,

László Horváth

<<<<
Egyre több időt fordítanak a fejlett országokban élő internetezők közösségi oldalak látogatására; tavaly minden tizedik, ma már minden hatodik percüket ilyen honlapokon töltötték - mondta a tihanyi Internet Hungary konferencia egyik Egyesült Államok-beli előadója. Létének öt éve alatt a közösségi média az ellenőrizhető adatokat szolgáltató piacokon több felhasználót mondat magáénak, mint a másfél évtizede meglévő elektronikus levelezés; akadnak ugyanis, akik nem írnak, olvasnak e-mailt, annak viszont szükségességét érzik, hogy "jelen legyenek" online közösségekben - jegyezte meg Horváth László.

Mint mondta, ez azért is jelentős változás, mert ezeken az oldalakon nem lehet a hagyományos reklámokkal boldogulni, hiszen a közönség nem hirdetésekre, hanem a többiekkel való kapcsolattatásra vágyik, ezért itt az szerezhet előnyt, aki el tudja érni, hogy a felhasználók beszélgessenek az általa kínált termékről, szolgáltatásról. Példaként Barack Obama elnökjelölti kampányát említette, amelyben a közösségi média "átvette a hatalmat a hagyományos pártstruktúrák felett".
>>>>

Részletek az SG.hu - Informatikai és Tudományos Hírmagazin-ból >>

2008-11-12 13:58. - Sólyom kitüntette George Patakit

Az amerikai republikánus politikus az alapvető emberi jogok fontosságát hangsúlyozva ma is határozottan fellép a határon túli magyar nemzetrészek érdekében - emelte ki az államfő.

Állami kitüntetést adományozott Sólyom László köztársasági elnök George Pataki republikánus politikusnak szerdán Budapesten. Az államfő szerint New York állam volt kormányzója ma is kiáll a határon túli magyarok érdekében. 

Büszkén vállalt magyarságtudatával George Pataki erőt ad az amerikai magyarok identitásának megőrzéséhez. Emellett az alapvető emberi jogok fontosságát hangsúlyozva ma is határozottan fellép a határon túli magyar nemzetrészek érdekében - mondta Sólyom László a kitüntetés átadásakor. 

A Sándor-palotában rendezett ünnepségen George Pataki hangsúlyozta: miközben büszkék vagyunk a szabadságra Magyarországon, figyelnünk kell azokra a magyarokra, akiket a határon túl még mindig diszkrimináció fenyeget, és nem használhatják szabadon nyelvüket, kultúrájukat.

2008. február 04. - Budapesten készül a HIV-tapasz

Lisziewicz Julianna valalata a Genetic Immunity Kft. által kidolgozott eljárás hasznosítása körül felgyorsultak az események. Budapesten, a Gyógyszerkutató Intézetben alakítják ki az AIDS-tapasz gyártó üzemét. Részletek a HVG-ból >>

2007. június 7. - Új biztonsági fejlesztő központ a KÜRT, a Pannon Egyetem és az Alacera International együttműködésében

TSEC Institute - Hungary: nemzetközi kutatási együttműködés, magyar egyetemi háttér

2007. június 7., Budapest - TSEC Institute - Hungary néven új biztonsági fejlesztő központot hoz létre a KÜRT Zrt., a Pannon Egyetem és az amerikai Alacera International. A hazai és nemzetközi tőkével, közös szaktudással megvalósuló veszprémi központ célja, hogy világszínvonalú biztonságtechnológiai megoldásokat hozzon létre. A jövőbeli együttműködésről szóló megállapodást a partnerek ma írták alá, az előkészületek után a TSEC Institute - Hungary a jövő év első felében kezdi el tényleges működését. Részletek >>


Friedler Ferenc, Dr. Kürti Sándor, Tóth Árpád, Kürti Tamás

Egyéb Hír Oldalakról:

- Computerworld Online: http://computerworld.hu/hir/44353
- Hír TV Online: http://www.hirtv.hu/kultura/oktatas/?article_hid=160230
- HWSW: http://www.hwsw.hu/hirek/33584/pannon_egyetem_alacera_kurt_technology_and_
security_experience_center_tsec_biztonsagi_fejlesztokozpont_veszprem.html

- IT.news: http://it.news.hu/hirek/2007-06-11/it_biztonsagi_fellegvarra_valhat_veszprem.html
- MTV / Híradó Online: http://www.hirado.hu/cikk.php?id=211468
- Origo / Menedzsment Fórum: http://www.mfor.hu/cikk.php?article=36369&pat=3
- PC World Online: http://www.pcworld.hu/story.php?sid=8836
- Portfolio.hu: http://www.portfolio.hu/cikkek.tdp?hn=1&k=2&i=83964
- Prím Online: http://hirek.prim.hu/cikk/61548/
- Terminal: http://www.terminal.hu/cikk.php?article_id=105398

Kürti Sándor TV-je

Ha Svájcban késik a vonat, annak két oka lehet: vagy az óra, vagy a vonat nem svájci

Az én televízióm ismeretterjesztő. A versenyképesség ismeretét terjesztő. A termékelőállítás ismerete, kultúrája nagyon hiányzik a mi puttonyunkból. A múltbélit elfeledtük, a legkorszerűbbet meg sohasem tanultuk meg. Részletek >>

KMCSSZ SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ Magyar Nyelv Tanulasra Osztondij Felhivas

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériumának Határon Túli Magyarok Titkársága és a Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet pályázatot hirdet Részletek >>


Kiemelt cÉlok

Az Amerikai Magyar Cégvezetők Köre (AHEC) küldetésének megvalósítása érdekében elsősorban a tagok közötti üzleti lehetőségek feltárásában igyekszik segíteni.
Az AHEC tagság bárki számára nyitott.
Az AHEC olyan területekre koncentrál, melyek mind Magyarország, mind az Amerikai Egyesült Államok gazdasága számára kiemelkedő fontossággal bírnak.


Csatlakozzon Ön is!

Az Amerikai Magyar Cégvezetők Köre (AHEC) egy dinamikusan fejlődő, üzletemberekből álló hálózat. Tagjai sok szállal kötődnek Magyarországhoz, valamint folyamatosan új lehetőségeket biztosítanak egymás számára az üzleti életben világszerte.
Legyen tagja Ön is az AHEC-nek, hogy a Magyarországot és tagtársait érintő üzleti projektekrol mielőbb értesülhessen, hogy Ön is részt vehessen ezekben a projektekben és fejlesztésükben.
Az AHEC tagok rendszeres hírlevélben értesülnek a programokról, meghívást kapnak találkozóinkra. Ezen kívül értesítjük őket a világon zajló, szakmai érdeklődésüknek megfelelő fontos eseményekrol is.
Szerény, mindössze 100 dolláros éves tagdíjért cserébe Ön egy olyan nemzetközi szakemberekbol álló hálózathoz csatlakozhat, mely korszerű és kiterjedt tudásbázissal rendelkezik.

 


Amerikai Magyar Felsővezetők Köre

Linkeljen AHEC-hez | AHEC tagság | Kapcsolat

Managed by ActiveMedia - Kereső Marketing Pillangószív