Our Latest News

Our Latest News

Submitted by attila |

Fiatalok a Nemzetért Alapítvány - A Versben a hazaszeretet c. online szavalóverseny

Kedves AHEC Tagok!

A Versben a hazaszeretet c. online szavalóversenyünk kapcsán keressük Önöket, mint külhoni magyarokat összefogó szervezetet.

Mindenekelőtt engedjék meg, hogy néhány mondatban bemutassuk Önöknek Alapítványunkat: a Fiatalok a Nemzetért Alapítványt hazaszeretet által vezérelt, lelkes fiatalok hozták létre. Szívügyünk történelmi, kulturális hagyományaink ápolása, őseink emlékének megőrzése, a tudományos és kulturális élet gazdagítása, az ezt szolgáló rendezvények szervezése. A tevékenységünkről részletesen a honlapunkon tudnak tájékozódni: https://www.fiatalokanemzetert.hu/

Versben a hazaszeretet címmel online szavalóversenyt hirdettünk a Kárpát-medence és a diaszpóra magyar fiataljainak az alapítványunkkal. Célunk az, hogy erősítsük a fiatal generációban a magyarságunkra való büszkeség érzését, azt az érzést, amely számos költőnk műveiben feltűnt és amelyet csodálatos költemények formájában papírra is vetettek. 

Szeretnénk, ha a felhívásunk minél több emberhez eljutna határon túl is, ezért szeretnénk kérni a segítségüket a verseny hirdetésében, hogy eljussunk az Önök közösségében élő magyar fiatalokhoz is.

A felhívásról készült közleményünket itt olvashatják: ttps://www.facebook.com/FiatalokANemzetert/posts/604453751695798
A további tudnivalókat pedig itt találják: https://fiatalokanemzetert.hu/szavaloverseny
Mellékeltük a plakátot is.

Hálásan köszönjük, ha megosztják a felületeiken a versenyünket!

Üdvözlettel,
a Fiatalok a Nemzetért Alapítvány csapata
Fiatalok a Nemzetert Alapitvany